top

  Info

  • Utilizzare la checkbox di selezione a fianco di ciascun documento per attivare le funzionalità di stampa, invio email, download nei formati disponibili del (i) record.

  Info

  • Utilizzare questo link per rimuovere la selezione effettuata.
Nōgaku meienshū. III / Nōgaku Kyōkai
Nōgaku meienshū. III / Nōgaku Kyōkai
Estensione 3 videodiscs (264 min.) : sound, black and white and color ; 4 3/4 in.
Accesso persona Umewaka, Rokurō, 1907-1979
Matsumoto, Kenzō, 1899-1980
Hōshō, Akihiko, 1908-1985
Teshima, Jūrō, 1907-1998
Kanze, Hisao
Hōshō, Yaichi
Tomoeda, Kikuo, 1908-1996
Mori, Shigeyoshi, 1916-1991
Accesso ente Nihon Hōsō Kyōkai
Nōgaku Kyōkai
NHK Entāpuraizu, production company
Genere/Forma Nonfiction television programs
Televised nō plays
Television programs -- Japan
Foreign language television programs -- Japanese
Formato Video DVD
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione jpn
Nota di contenuto [1]. Sotōba Komachi (Umewaka Rokurō, Matsumoto Kenzō, Hōshō Akihiko) ; Matsumushi (Umewaka Rokurō, Teshima Jūrō) -- [2]. Shunkan (Kanze Hisao, Hōshō Yaichi) ; Shōjō midare (Kanze Hisao, Hōshō Yaichi) -- [3]. Yōkihi (Tomoeda Kikuo, Mori Shigeyoshi) ; Sōshiarai Komachi (Tomoeda Kikuo).
Record Nr. UCHICAGO-10978538
Video DVD
Lo trovi qui: University of Chicago
Nogaku Kan'ami, Zeami meisakushū
Nogaku Kan'ami, Zeami meisakushū
Estensione 6 videodiscs (NTSC, 564 min.; 13 min.) : DVD video, sound, color ; 4 3/4 in. + 1 booklet (14 pages ; 18 cm.)
Accesso persona Kanʼami, 1333?-1384?author
Zeami, 1363-1443, author
Accesso ente Nōgaku Kyōkai
Nihon Hōsō Kyōkai
Genere/Forma Fiction television programs
Feature films
Televised performances
Televised plays
Televised nō plays
Filmed nō plays
Formato Video DVD
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione jpn
Nota di contenuto [1]. Kayoi Komachi (1961) / Hōshō-ryū, Hōshō Kurō. Jinen koji (1996) / Kanze-ryū, Umewaka Rokurō (Genshō) -- [2]. Motomezuka (2013) / Kanze-ryū, Kanze Kiyokazu -- [3]. Takasago (1987) / Konparu-ryū, Konparu Nobutaka. Kiyotsune (1989) / Kongō-ryū, Hirota Norikazu -- [4]. Hanjo (1978) / Kita-ryū, Tomoeda Kikuo -- [5]. Kinuta, Azusanode (1998, produced in 1997) / Kanze-ryū, Sekine Shōroku -- [6]. Tōru (2012, produced in 2011) / Kita-ryū, Tomoeda Akiyo.
Record Nr. UCHICAGO-10978539
Video DVD
Lo trovi qui: University of Chicago
Nōgaku meienshū [videorecording] : / Nōgaku Kyōkai
Nōgaku meienshū [videorecording] : / Nōgaku Kyōkai
Estensione 6 videodiscs (502 min.) : sd., bw, col. ; 4 3/4 in.
Accesso ente Nihon Hōsō Kyōkai
Nōgaku Kyōkai
NHK Entāpuraizu
Genere/Forma Documentary television programs
Foreign language television programs -- Japanese
Formato Video DVD
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione jpn
Nota di contenuto [1]. Hachinoki -- [2]. Sumidagawa -- [3]. Yorimasa, Yorobōshi -- [4]. Izutsu -- [5]. Kurozuka, Aoi no ue -- [6]. Shimai, Dokugin, Itchō, Maibayashishū (zen 11-kyoku).
Record Nr. DUKE-004267279
Video DVD
Lo trovi qui: Duke University
Nō Ataka : Kita-Ryū / kanshū, Yanagisawa Shinji ; kyōryoku, Nōgaku Kyōkai
Nō Ataka : Kita-Ryū / kanshū, Yanagisawa Shinji ; kyōryoku, Nōgaku Kyōkai
Estensione 1 videodisc (84 min.) : sound, color ; 4 3/4 in. + 1 insert (1 leaf ; 18 x 14 cm.)
Accesso persona Yanagisawa, Shinji, 1936-director
Awaya, Kikuo, 1922-2006, performer
Hōshō, Kan, 1934-2016, performer
Accesso ente Nōgaku Kyōkai
NHK Entāpuraizu, production company
Genere/Forma Televised plays
Televised performances
Documentary television programs
Feature films
Documentary films
Formato Video DVD
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione jpn
Record Nr. UPENN-9972502213503681
Video DVD
Lo trovi qui: University of Pennsylvania
Nō Matsukaze : mitome : Kanze-Ryū / NHK DVD ; kanshū, Yanagisawa Shinji ; kyōryoku, Nōgaku Kyōkai
Nō Matsukaze : mitome : Kanze-Ryū / NHK DVD ; kanshū, Yanagisawa Shinji ; kyōryoku, Nōgaku Kyōkai
Estensione 1 videodisc (89 min.) : sound, color ; 4 3/4 in. + 1 insert (1 leaf ; 18 x 14 cm.)
Accesso persona Yanagisawa, Shinji, 1936- director
Sekine, Shōroku, performer
Sekine, Yoshito, performer
Fujita, Daigorō, 1915-2008, musician
Tanimura, Ichitarō, singer
Accesso ente Nōgaku Kyōkai
NHK Entāpuraizu, production company
Genere/Forma Drama
Televised performances
Documentary television programs
Feature films
Documentary films
Televised plays
Formato Video DVD
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione jpn
Record Nr. UPENN-9972502183503681
Video DVD
Lo trovi qui: University of Pennsylvania
Nō Shunkan : nō Shōjō midare / NHK DVD ; Nōgaku Kyōkai ; kanshū Yanagisawa Shinji
Nō Shunkan : nō Shōjō midare / NHK DVD ; Nōgaku Kyōkai ; kanshū Yanagisawa Shinji
Estensione 1 videodisc (92 min.) : sound, black and white, sound, color ; 4 3/4 in. + 1 insert (1 leaf ; 18 x 14 cm.)
Accesso persona Shunkan, 1142-1179
Yanagisawa, Shinji, 1936-
Kanze, Hisao
Hōshō, Yaichi
Accesso ente NHK Entāpuraizu
Nōgaku Kyōkai
Genere/Forma Documentary films
Nonfiction films
Feature films
Drama
Televised performances
Documentary television programs
Televised plays
Classificazione 773
Formato Video DVD
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione jpn
Record Nr. UPENN-9972502083503681
Video DVD
Lo trovi qui: University of Pennsylvania
Kyōgen Kirokuda : Izumi-Ryū ; kyōgen Kujizainin : Ōkura-ryū ; kyōgen Tsūen : kyōgen / NHK DVD ; kyōryoku, Nōgaku Kyōkai ; kanshū Yanagisawa Shinji
Kyōgen Kirokuda : Izumi-Ryū ; kyōgen Kujizainin : Ōkura-ryū ; kyōgen Tsūen : kyōgen / NHK DVD ; kyōryoku, Nōgaku Kyōkai ; kanshū Yanagisawa Shinji
Estensione 1 videodisc (93 min.) : sound, color ; 4 3/4 in. + 1 insert (1 leaf ; 18 x 14 cm.).
Accesso persona Yanagisawa, Shinji, 1936- director
Shigeyama, Sensaku, 1896-1986, kyōgen actor
Nomura, Manzō, 1898-1978, kyōgen actor
Accesso ente Nōgaku Kyōkai
NHK Entāpuraizu, production company
Genere/Forma Drama
Televised performances
Documentary television programs
Feature films
Nonfiction films
Televised plays
Formato Video DVD
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione jpn
Record Nr. UPENN-9972502153503681
Video DVD
Lo trovi qui: University of Pennsylvania
Shimai, itchō, maibayashishū : zen kukyoku / NHK DVD ; Nōgaku Kyōkai ; kanshū Yanagisawa Shinji
Shimai, itchō, maibayashishū : zen kukyoku / NHK DVD ; Nōgaku Kyōkai ; kanshū Yanagisawa Shinji
Estensione 1 videodisc (91 min.) : sound, black and white, sound, color ; 4 3/4 in. + 1 leaflet (1 leaf).
Accesso persona Yanagisawa, Shinji, 1936-
Accesso ente NHK Entāpuraizu
Nōgaku Kyōkai
Genere/Forma Documentary films
Nonfiction films
Feature films
Televised plays
Televised performances
Documentary television programs
Formato Video DVD
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione jpn
Record Nr. UPENN-9972501903503681
Video DVD
Lo trovi qui: University of Pennsylvania
Nō Hagoromo ; Nō Aya no tsuzumi / NHK DVD ; Nōgaku Kyōkai ; kanshū Yanagisawa Shinji
Nō Hagoromo ; Nō Aya no tsuzumi / NHK DVD ; Nōgaku Kyōkai ; kanshū Yanagisawa Shinji
Estensione 1 videodisc (112 min.) : sound, black and white ; 4 3/4 in. + 1 insert (1 leaf)
Accesso persona Noguchi, Kanesuke, 1879-1953
Matsumoto, Kenzō, 1899-1980
Takahashi, Susumu, 1902-1984
Mori, Shigeyoshi, 1916-1991
Zeami, 1363-1443
Accesso ente NHK Entāpuraizu
Nōgaku Kyōkai
Genere/Forma Documentary films
Nonfiction films
Short films
Televised plays
Televised performances
Documentary television programs
Formato Video DVD
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione jpn
Record Nr. UPENN-9972501943503681
Video DVD
Lo trovi qui: University of Pennsylvania
Nō Izutsu : Kanze-ryū / [kanshū Yanagisawa Shinji ; kyōryoku Nōgaku Kyōkai]
Nō Izutsu : Kanze-ryū / [kanshū Yanagisawa Shinji ; kyōryoku Nōgaku Kyōkai]
Estensione 1 videodisc (84 min.) : sound, color ; 4 3/4 in. + 1 insert (1 leaf)
Accesso persona Kanze, Hisao
Hōshō, Kan, 1934-2016
Yanagisawa, Shinji, 1936-
Zeami, 1363-1443
Accesso ente Nōgaku Kyōkai
Soggetto-Autore Zeami, 1363-1443. Izutsu -- Drama
Ariwara, Narihira, 825-880 -- Drama
Genere/Forma Live television programs
Televised plays
Classificazione 773
Formato Video DVD
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione jpn
Record Nr. UPENN-9972502603503681
Video DVD
Lo trovi qui: University of Pennsylvania