top

  Info

  • Utilizzare la checkbox di selezione a fianco di ciascun documento per attivare le funzionalit├á di stampa, invio email, download nei formati disponibili del (i) record.

  Info

  • Utilizzare questo link per rimuovere la selezione effettuata.
Zhonghua wu shi liu duo hua. Er [electronic resource] = Chinese songs and dances. II : music from the 56 ethnic groups of China, vol. 2.
Zhonghua wu shi liu duo hua. Er [electronic resource] = Chinese songs and dances. II : music from the 56 ethnic groups of China, vol. 2.
Creatore [Shanghai ai yue yue tuan]
Disciplina 787.7
Accesso persona Cao, Peng
Formato Musica
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione zxx
Nota di contenuto 1. Weiwu'er zu = Uygurs (2:44) -- 2. Xibo zu = Xibo (2:06) -- 3. Tu zu = Tu (2:32) -- 4. Sala zu = Sala (3:08) -- 5. Bulang zu = Bulang (3:29) -- 6. Jingpo zu = Jingpo (3:21) -- 7. Pumi zu = Pumi (4:56) -- 8. Man zu = Manchus (3:02) -- 9. Shui zu = Shui (5:16) -- 10. Hasa'ke zu = Kazakhs (2:51) -- 11. Yao zu = Yao (3:30) -- 12. Nu zu = Nu (3:34) -- 13. E'wenke zu = Ewenkis (3:22) -- 14. zu = Lisu (3:33) -- 15. Yilao zu = Gelao (3:16) -- 16. Han zu = Han (3:35) -- 17. Ke'erkezi zu = Khalkhas (1:42) -- 18. Buyi zu = Bouyei (3:12) -- 19. Hui zu = Hui (3:28).
Record Nr. UCHICAGO-9295723
[Shanghai ai yue yue tuan]  
Musica
Lo trovi qui: University of Chicago
Cai yun zhui yue [electronic resource] = Colourful clouds
Cai yun zhui yue [electronic resource] = Colourful clouds
Creatore [Shanghai yue tuan]
Accesso persona Shi, Xinzhi
Formato Musica
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione zxx
Nota di contenuto Cai yun zhui yue -- Mei gui san yuan -- Jiao wo ru he bu xiang ta -- Jin she kuang wu -- Yao zu wu qu -- Mo li hua -- Ta xue xun mei -- Qing chun wu qu -- San tao che -- Kangding qing ge -- Nanni wan -- Tian lun ge.
Record Nr. UCHICAGO-9293361
[Shanghai yue tuan]  
Musica
Lo trovi qui: University of Chicago
Zhonghua wu shi liu duo hua. San [electronic resource] = Chinese songs and dances. III : music from the 56 ethnic groups, vol. 3.
Zhonghua wu shi liu duo hua. San [electronic resource] = Chinese songs and dances. III : music from the 56 ethnic groups, vol. 3.
Creatore [Shanghai ai yue yue tuan]
Disciplina 787.7
Accesso persona Cao, Peng
Genere/Forma Streaming audio
Formato Musica
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione zxx
Nota di contenuto 1. Menggu zu = Mongolian (4:12) -- 2. Bai zu = Bai (3:40) -- 3. Maonan zu = Maonan (4:50) -- 4. Wuzibieke zu = Uzbeks (4:29) -- 5. Dongxiang zu = Dongxiang (3:04) -- 6. Dawo'er zu = Daur (2:26) -- 7. Gaoshan zu = Gaoshan (2:25) -- 8. Miao zu = Miao (2:00) -- 9. Yi zu = Yi (2:33) -- 10. Li zu = Li (3:31) -- 11. Wa zu = Kawa (3:45) -- 12. Luoba zu = Loba (3:15) -- 13. Qiang zu = Qiang (2:58) -- 14. Jinuo zu = Jinuo (4:36) -- 15. Hezhe zu = Hezhe (2:49) -- 16. Tong zu = Dong (2:19) -- 17. Lahu zu = Lahu (3:35) -- 18. Naxi zu = Naxi (4:03).
Record Nr. NYU-005407066
[Shanghai ai yue yue tuan]  
Musica
Lo trovi qui: New York University
Dong hai yu ge [electronic resource] = Fishermen's Song of the East China Sea.
Dong hai yu ge [electronic resource] = Fishermen's Song of the East China Sea.
Creatore [Shanghai ai yue yue tuan]
Accesso persona Shi, Xinzhi
You, Jishun
Yang, Wei.
Wang, Guowei
Zhu, Zimeng
Formato Musica
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione zxx
Nota di contenuto 1. Ye shen chen = Deep night (4:50) -- 2. Yi zu wu qu = Dance of the Yi Tribe (7:36) -- 3. Yu zhou chang wan = Singing the night among fishing boats (7:35) -- 4. Chun jiang hua yue ye = Happy spring evening (10:45) -- 5. Yu yue sheng ping = Peaceful celebration (3:17) -- 6. Zhan tai feng = Fighting against typhoon (5:57) -- 7. Dong hai yu ge = Fishermen's song of the east China sea (12:26).
Record Nr. STANFORD-a8500742
[Shanghai ai yue yue tuan]  
Musica
Lo trovi qui: Stanford University
Da jiang dong qu [electronic resource] = River of no return
Da jiang dong qu [electronic resource] = River of no return
Creatore [Shanghai ai yue yue tuan]
Estensione 1 online resource (1 sound file).
Disciplina 782.42162951
Accesso persona Cao, Ding
Genere/Forma Downloadable audio file
Formato Musica
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione chi
Nota di contenuto Man jiang hong = All red the river -- Chang cheng yao = The Great Wall -- Zai yin se de yue guang xia = Under the silver moonlight -- Hua fei hua = Flowers are not flowers -- Hong hu shui lang da lang = The spraying Hung Hu -- Nan ni wan = Nanni Bay -- Qi zheng piao piao = The banners are fluttering -- You ji dui ge = Song of guerrillas -- Da lu ge = Song of the broad road -- Shi wu de yue liang = The full moon -- Bei feng chui = The north wind is blowing -- Bi ye ge = Graduation song -- Ge chang zu guo = In praise of our motherland -- Da jiang dong qu = River of no return.
Record Nr. UPENN-9977851998303681
[Shanghai ai yue yue tuan]  
Musica
Lo trovi qui: University of Pennsylvania
Chinese orchestral works [electronic resource]
Chinese orchestral works [electronic resource]
Creatore [Shanghai ai yue yue tuan]
Estensione 1 online resource (1 sound file).
Accesso persona Cao, Peng
He, Lu╠łting
Ding, Shande
Huang, Zi, 1904-1938
Genere/Forma Downloadable audio file
Formato Musica
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione zxx
Nota di contenuto Evening party ; Senjidma ; Rebirth in the mountains ; Flute at night in a desolate village ; Great world ; Overture / He Luting -- Variations on a Chinese folk theme ; Variations on a Xinjiang folk tune ; First Xinjiang dance ; Second Xinjiang dance / Ding Shande -- In memoriam ; Metropolitan scene fantasia / Huang Zi.
Record Nr. UPENN-9977851998503681
[Shanghai ai yue yue tuan]  
Musica
Lo trovi qui: University of Pennsylvania
Spring festival
Spring festival
Creatore [Shanghai ai yue yue tuan]
Disciplina 784.2
Accesso persona Wu, Guowen
Genere/Forma Streaming audio
Formato Musica
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione zxx
Nota di contenuto Happiness fills the air (2:22) -- Beautiful flowers, full moon (2:32) -- Spring winds caress the green (2:23) -- Embroidered purse (3:58) -- Flower drum song (2:58) -- Prosperity (2:33) -- Warm spring breeze (4:22) -- Bountiful harvest (5:27) -- Fragrant tea (3:06) -- Colourful clouds chasing after the moon (5:21) -- Heavenly peaches for longevity (2:56) -- Your lucky star shines (3:24) -- Exotic blossoms (3:39) -- Flowers everywhere (2:56) -- Welcome spring and fortune (2:43) -- Spring blossoms everywhere (3:27).
Record Nr. UPENN-9977824906203681
[Shanghai ai yue yue tuan]  
Musica
Lo trovi qui: University of Pennsylvania
North Shaanxi suite [electronic resource]
North Shaanxi suite [electronic resource]
Creatore [Shanghai ai yue yue tuan]
Disciplina 784.2
Accesso persona Cao, Peng
Tang, Quingbai
Wang, Yongji, 1947-
Li, Weicai, 1925-
Ma, Ke, 1918-1976
Lu, Huabo
Cheng, Yun.
Wang, Yiping
Ma, Sicong
Ge, Yan.
Mao, Yuan
Formato Musica
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione zxx
Nota di contenuto North Shaanxi suite / Ke Ma (6:40) -- Xikang-Tibet suite / Huabo Lu (9:12) -- Axi jumping the moon / Yun Cheng (5:23) -- Pixiu dance / Yiping Wang (7:50) -- Dance beyond the Great Wall (5:14) ; Nostalgia (6:04) / Si Cong Ma -- Cart / Yan Ge (5:06) -- Child cowherd (arr. Weicai Li) (4:38) -- Yao dance / Yuan Mao, Tieshan Liu (7:07).
Record Nr. UMICH-012774072
[Shanghai ai yue yue tuan]  
Musica
Lo trovi qui: University of Michigan Ann Arbor