top

  Info

  • Utilizzare la checkbox di selezione a fianco di ciascun documento per attivare le funzionalità di stampa, invio email, download nei formati disponibili del (i) record.

  Info

  • Utilizzare questo link per rimuovere la selezione effettuata.
North Shaanxi suite [electronic resource]
North Shaanxi suite [electronic resource]
Creatore [Shanghai ai yue yue tuan]
Disciplina 784.2
Accesso persona Cao, Peng
Tang, Quingbai
Wang, Yongji, 1947-
Li, Weicai, 1925-
Ma, Ke, 1918-1976
Lu, Huabo
Cheng, Yun.
Wang, Yiping
Ma, Sicong
Ge, Yan.
Mao, Yuan
Genere/Forma Streaming audio
Formato Musica
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione zxx
Nota di contenuto North Shaanxi suite / Ke Ma (6:40) -- Xikang-Tibet suite / Huabo Lu (9:12) -- Axi jumping the moon / Yun Cheng (5:23) -- Pixiu dance / Yiping Wang (7:50) -- Dance beyond the Great Wall (5:14) ; Nostalgia (6:04) / Si Cong Ma -- Cart / Yan Ge (5:06) -- Child cowherd (arr. Weicai Li) (4:38) -- Yao dance / Yuan Mao, Tieshan Liu (7:07).
Record Nr. NYU-005406506
[Shanghai ai yue yue tuan]  
Musica
Lo trovi qui: New York University
Yellow River cantata [electronic resource] : most famous Chinese choral works
Yellow River cantata [electronic resource] : most famous Chinese choral works
Creatore [Shanghai ai yue yue tuan]
Estensione 1 online resource (1 sound file).
Accesso persona Cao, Ding, 1955-
Xian, Xinghai, 1905-1945
Genere/Forma Downloadable audio file
Formato Musica
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione chi
Nota di contenuto Yellow River cantata / music by Xian Xinghai ; words by Guang Weiran -- The East is red / trad. ; words by Li Youyuan ; arr. by Li Huanzhi -- National song of the People's Republic of China / music by Nie Er ; words by Tian Han -- Internationale / music by Pierre Degeyter ; words by Eugène Pottier ; orchestrated by A. Kejian.
Record Nr. NYU-005411936
[Shanghai ai yue yue tuan]  
Musica
Lo trovi qui: New York University
Chinese orchestral works [electronic resource]
Chinese orchestral works [electronic resource]
Creatore [Shanghai yue tuan]
Accesso persona Cao, Peng
He, Lüting
Ding, Shande
Huang, Zi, 1904-1938
Formato Musica
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione zxx
Nota di contenuto Evening party ; Senjidma ; Rebirth in the mountains ; Flute at night in a desolate village ; Great world ; Overture / He Luting -- Variations on a Chinese folk theme ; Variations on a Xinjiang folk tune ; First Xinjiang dance ; Second Xinjiang dance / Ding Shande -- In memoriam ; Metropolitan scene fantasia / Huang Zi.
Record Nr. UCHICAGO-9292135
[Shanghai yue tuan]  
Musica
Lo trovi qui: University of Chicago
Zhonghua wu shi liu duo hua. Er [electronic resource] = Chinese songs and dances. II : music from the 56 ethnic groups of China, vol. 2.
Zhonghua wu shi liu duo hua. Er [electronic resource] = Chinese songs and dances. II : music from the 56 ethnic groups of China, vol. 2.
Creatore [Shanghai ai yue yue tuan]
Disciplina 787.7
Accesso persona Cao, Peng
Genere/Forma Streaming audio
Formato Musica
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione zxx
Nota di contenuto 1. Weiwu'er zu = Uygurs (2:44) -- 2. Xibo zu = Xibo (2:06) -- 3. Tu zu = Tu (2:32) -- 4. Sala zu = Sala (3:08) -- 5. Bulang zu = Bulang (3:29) -- 6. Jingpo zu = Jingpo (3:21) -- 7. Pumi zu = Pumi (4:56) -- 8. Man zu = Manchus (3:02) -- 9. Shui zu = Shui (5:16) -- 10. Hasa'ke zu = Kazakhs (2:51) -- 11. Yao zu = Yao (3:30) -- 12. Nu zu = Nu (3:34) -- 13. E'wenke zu = Ewenkis (3:22) -- 14. zu = Lisu (3:33) -- 15. Yilao zu = Gelao (3:16) -- 16. Han zu = Han (3:35) -- 17. Ke'erkezi zu = Khalkhas (1:42) -- 18. Buyi zu = Bouyei (3:12) -- 19. Hui zu = Hui (3:28).
Record Nr. NYU-005407065
[Shanghai ai yue yue tuan]  
Musica
Lo trovi qui: New York University
Chinese orchestral works [electronic resource]
Chinese orchestral works [electronic resource]
Creatore [Shanghai ai yue yue tuan., performer]
Estensione 1 online resource.
Accesso persona Cao, Peng., conductor
He, Lüting
Ding, Shande
Huang, Zi, 1904-1938
Formato Musica
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione zxx
Nota di contenuto Evening party ; Senjidma ; Rebirth in the mountains ; Flute at night in a desolate village ; Great world ; Overture / He Luting -- Variations on a Chinese folk theme ; Variations on a Xinjiang folk tune ; First Xinjiang dance ; Second Xinjiang dance / Ding Shande -- In memoriam ; Metropolitan scene fantasia / Huang Zi.
Record Nr. UALBERTA-5931376
[Shanghai ai yue yue tuan., performer]  
Musica
Lo trovi qui: University of Alberta / NEOS Library Consortium
Chinese orchestral works [electronic resource]
Chinese orchestral works [electronic resource]
Creatore [Shanghai ai yue yue tuan]
Estensione 1 online resource (1 sound file).
Accesso persona Cao, Peng
He, Lüting
Ding, Shande
Huang, Zi, 1904-1938
Genere/Forma Downloadable audio file
Formato Musica
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione zxx
Nota di contenuto Evening party ; Senjidma ; Rebirth in the mountains ; Flute at night in a desolate village ; Great world ; Overture / He Luting -- Variations on a Chinese folk theme ; Variations on a Xinjiang folk tune ; First Xinjiang dance ; Second Xinjiang dance / Ding Shande -- In memoriam ; Metropolitan scene fantasia / Huang Zi.
Record Nr. NYU-005412000
[Shanghai ai yue yue tuan]  
Musica
Lo trovi qui: New York University
Yellow River cantata : most famous Chinese choral works
Yellow River cantata : most famous Chinese choral works
Creatore [Shanghai ai yue yue tuan]
Estensione 1 online resource (1 sound file).
Accesso persona Cao, Ding, 1955-
Xian, Xinghai, 1905-1945
Formato Musica
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione chi
Nota di contenuto Yellow River cantata / music by Xian Xinghai ; words by Guang Weiran -- The East is red / trad. ; words by Li Youyuan ; arr. by Li Huanzhi -- National song of the People's Republic of China / music by Nie Er ; words by Tian Han -- Internationale / music by Pierre Degeyter ; words by Eugène Pottier ; orchestrated by A. Kejian.
Record Nr. UPENN-9961590523503681
[Shanghai ai yue yue tuan]  
Musica
Lo trovi qui: University of Pennsylvania
Zhonghua wu shi liu duo hua. Er [electronic resource] = Chinese songs and dances. II : music from the 56 ethnic groups of China, vol. 2.
Zhonghua wu shi liu duo hua. Er [electronic resource] = Chinese songs and dances. II : music from the 56 ethnic groups of China, vol. 2.
Creatore [Shanghai ai yue yue tuan]
Disciplina 787.7
Accesso persona Cao, Peng
Formato Musica
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione zxx
Nota di contenuto 1. Weiwu'er zu = Uygurs (2:44) -- 2. Xibo zu = Xibo (2:06) -- 3. Tu zu = Tu (2:32) -- 4. Sala zu = Sala (3:08) -- 5. Bulang zu = Bulang (3:29) -- 6. Jingpo zu = Jingpo (3:21) -- 7. Pumi zu = Pumi (4:56) -- 8. Man zu = Manchus (3:02) -- 9. Shui zu = Shui (5:16) -- 10. Hasa'ke zu = Kazakhs (2:51) -- 11. Yao zu = Yao (3:30) -- 12. Nu zu = Nu (3:34) -- 13. E'wenke zu = Ewenkis (3:22) -- 14. zu = Lisu (3:33) -- 15. Yilao zu = Gelao (3:16) -- 16. Han zu = Han (3:35) -- 17. Ke'erkezi zu = Khalkhas (1:42) -- 18. Buyi zu = Bouyei (3:12) -- 19. Hui zu = Hui (3:28).
Record Nr. STANFORD-a8501399
[Shanghai ai yue yue tuan]  
Musica
Lo trovi qui: Stanford University
Da jiang dong qu [electronic resource] = River of no return
Da jiang dong qu [electronic resource] = River of no return
Creatore [Shanghai yue tuan]
Accesso persona Cao, Ding
Formato Musica
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione chi
Nota di contenuto Man jiang hong = All red the river -- Chang cheng yao = The Great Wall -- Zai yin se de yue guang xia = Under the silver moonlight -- Hua fei hua = Flowers are not flowers -- Hong hu shui lang da lang = The spraying Hung Hu -- Nan ni wan = Nanni Bay -- Qi zheng piao piao = The banners are fluttering -- You ji dui ge = Song of guerrillas -- Da lu ge = Song of the broad road -- Shi wu de yue liang = The full moon -- Bei feng chui = The north wind is blowing -- Bi ye ge = Graduation song -- Ge chang zu guo = In praise of our motherland -- Da jiang dong qu = River of no return.
Record Nr. UCHICAGO-9292136
[Shanghai yue tuan]  
Musica
Lo trovi qui: University of Chicago
Da jiang dong qu [electronic resource] : River of no return
Da jiang dong qu [electronic resource] : River of no return
Creatore [Shanghai ai yue yue tuan]
Estensione 1 online resource (1 sound file).
Disciplina 782.42162951
Accesso persona Cao, Ding
Genere/Forma Downloadable audio file
Formato Musica
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione chi
Nota di contenuto Man jiang hong = All red the river -- Chang cheng yao = The Great Wall -- Zai yin se de yue guang xia = Under the silver moonlight -- Hua fei hua = Flowers are not flowers -- Hong hu shui lang da lang = The spraying Hung Hu -- Nan ni wan = Nanni Bay -- Qi zheng piao piao = The banners are fluttering -- You ji dui ge = Song of guerrillas -- Da lu ge = Song of the broad road -- Shi wu de yue liang = The full moon -- Bei feng chui = The north wind is blowing -- Bi ye ge = Graduation song -- Ge chang zu guo = In praise of our motherland -- Da jiang dong qu = River of no return.
Record Nr. UMICH-012779000
[Shanghai ai yue yue tuan]  
Musica
Lo trovi qui: University of Michigan Ann Arbor