top

  Info

  • Utilizzare la checkbox di selezione a fianco di ciascun documento per attivare le funzionalità di stampa, invio email, download nei formati disponibili del (i) record.

  Info

  • Utilizzare questo link per rimuovere la selezione effettuata.
Da jiang dong qu [electronic resource] : River of no return
Da jiang dong qu [electronic resource] : River of no return
Creatore [Shanghai ai yue yue tuan]
Estensione 1 online resource (1 sound file).
Disciplina 782.42162951
Accesso persona Cao, Ding
Genere/Forma Downloadable audio file
Formato Musica
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione chi
Nota di contenuto Man jiang hong = All red the river -- Chang cheng yao = The Great Wall -- Zai yin se de yue guang xia = Under the silver moonlight -- Hua fei hua = Flowers are not flowers -- Hong hu shui lang da lang = The spraying Hung Hu -- Nan ni wan = Nanni Bay -- Qi zheng piao piao = The banners are fluttering -- You ji dui ge = Song of guerrillas -- Da lu ge = Song of the broad road -- Shi wu de yue liang = The full moon -- Bei feng chui = The north wind is blowing -- Bi ye ge = Graduation song -- Ge chang zu guo = In praise of our motherland -- Da jiang dong qu = River of no return.
Record Nr. UMICH-012779000
[Shanghai ai yue yue tuan]  
Musica
Lo trovi qui: University of Michigan Ann Arbor
Da jiang dong qu [electronic resource] = River of no return
Da jiang dong qu [electronic resource] = River of no return
Creatore [Shanghai yue tuan]
Accesso persona Cao, Ding
Formato Musica
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione chi
Nota di contenuto Man jiang hong = All red the river -- Chang cheng yao = The Great Wall -- Zai yin se de yue guang xia = Under the silver moonlight -- Hua fei hua = Flowers are not flowers -- Hong hu shui lang da lang = The spraying Hung Hu -- Nan ni wan = Nanni Bay -- Qi zheng piao piao = The banners are fluttering -- You ji dui ge = Song of guerrillas -- Da lu ge = Song of the broad road -- Shi wu de yue liang = The full moon -- Bei feng chui = The north wind is blowing -- Bi ye ge = Graduation song -- Ge chang zu guo = In praise of our motherland -- Da jiang dong qu = River of no return.
Record Nr. UCHICAGO-9292136
[Shanghai yue tuan]  
Musica
Lo trovi qui: University of Chicago
Zhonghua wu shi liu duo hua. Er [electronic resource] = Chinese songs and dances. II : music from the 56 ethnic groups of China, vol. 2.
Zhonghua wu shi liu duo hua. Er [electronic resource] = Chinese songs and dances. II : music from the 56 ethnic groups of China, vol. 2.
Creatore [Shanghai ai yue yue tuan]
Disciplina 787.7
Accesso persona Cao, Peng
Formato Musica
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione zxx
Nota di contenuto 1. Weiwu'er zu = Uygurs (2:44) -- 2. Xibo zu = Xibo (2:06) -- 3. Tu zu = Tu (2:32) -- 4. Sala zu = Sala (3:08) -- 5. Bulang zu = Bulang (3:29) -- 6. Jingpo zu = Jingpo (3:21) -- 7. Pumi zu = Pumi (4:56) -- 8. Man zu = Manchus (3:02) -- 9. Shui zu = Shui (5:16) -- 10. Hasa'ke zu = Kazakhs (2:51) -- 11. Yao zu = Yao (3:30) -- 12. Nu zu = Nu (3:34) -- 13. E'wenke zu = Ewenkis (3:22) -- 14. zu = Lisu (3:33) -- 15. Yilao zu = Gelao (3:16) -- 16. Han zu = Han (3:35) -- 17. Ke'erkezi zu = Khalkhas (1:42) -- 18. Buyi zu = Bouyei (3:12) -- 19. Hui zu = Hui (3:28).
Record Nr. STANFORD-a8501399
[Shanghai ai yue yue tuan]  
Musica
Lo trovi qui: Stanford University
Da jiang dong qu [electronic resource] = River of no return
Da jiang dong qu [electronic resource] = River of no return
Creatore [Shanghai ai yue yue tuan]
Estensione 1 online resource.
Disciplina 782.42162951
Accesso persona Cao, Ding
Formato Musica
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione chi
Nota di contenuto Man jiang hong = All red the river -- Chang cheng yao = The Great Wall -- Zai yin se de yue guang xia = Under the silver moonlight -- Hua fei hua = Flowers are not flowers -- Hong hu shui lang da lang = The spraying Hung Hu -- Nan ni wan = Nanni Bay -- Qi zheng piao piao = The banners are fluttering -- You ji dui ge = Song of guerrillas -- Da lu ge = Song of the broad road -- Shi wu de yue liang = The full moon -- Bei feng chui = The north wind is blowing -- Bi ye ge = Graduation song -- Ge chang zu guo = In praise of our motherland -- Da jiang dong qu = River of no return.
Record Nr. UALBERTA-5931378
[Shanghai ai yue yue tuan]  
Musica
Lo trovi qui: University of Alberta / NEOS Library Consortium
Chinese orchestral works [electronic resource]
Chinese orchestral works [electronic resource]
Creatore [Shanghai ai yue yue tuan]
Estensione 1 online resource (1 sound file).
Accesso persona Cao, Peng
He, Lüting
Ding, Shande
Huang, Zi, 1904-1938
Genere/Forma Downloadable audio file
Formato Musica
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione zxx
Nota di contenuto Evening party ; Senjidma ; Rebirth in the mountains ; Flute at night in a desolate village ; Great world ; Overture / He Luting -- Variations on a Chinese folk theme ; Variations on a Xinjiang folk tune ; First Xinjiang dance ; Second Xinjiang dance / Ding Shande -- In memoriam ; Metropolitan scene fantasia / Huang Zi.
Record Nr. UCHICAGO-9300382
[Shanghai ai yue yue tuan]  
Musica
Lo trovi qui: University of Chicago
Da jiang dong qu [electronic resource] = River of no return
Da jiang dong qu [electronic resource] = River of no return
Creatore [Shanghai ai yue yue tuan]
Estensione 1 online resource (1 sound file).
Disciplina 782.42162951
Accesso persona Cao, Ding
Genere/Forma Downloadable audio file
Formato Musica
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione chi
Nota di contenuto Man jiang hong = All red the river -- Chang cheng yao = The Great Wall -- Zai yin se de yue guang xia = Under the silver moonlight -- Hua fei hua = Flowers are not flowers -- Hong hu shui lang da lang = The spraying Hung Hu -- Nan ni wan = Nanni Bay -- Qi zheng piao piao = The banners are fluttering -- You ji dui ge = Song of guerrillas -- Da lu ge = Song of the broad road -- Shi wu de yue liang = The full moon -- Bei feng chui = The north wind is blowing -- Bi ye ge = Graduation song -- Ge chang zu guo = In praise of our motherland -- Da jiang dong qu = River of no return.
Record Nr. UCHICAGO-9300384
[Shanghai ai yue yue tuan]  
Musica
Lo trovi qui: University of Chicago
Cai yun zhui yue [electronic resource] = Colourful clouds
Cai yun zhui yue [electronic resource] = Colourful clouds
Creatore [Shanghai ai yue yue tuan]
Accesso persona Shi, Xinzhi
Formato Musica
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione zxx
Nota di contenuto Cai yun zhui yue -- Mei gui san yuan -- Jiao wo ru he bu xiang ta -- Jin she kuang wu -- Yao zu wu qu -- Mo li hua -- Ta xue xun mei -- Qing chun wu qu -- San tao che -- Kangding qing ge -- Nanni wan -- Tian lun ge.
Record Nr. STANFORD-a8498982
[Shanghai ai yue yue tuan]  
Musica
Lo trovi qui: Stanford University
Chinese orchestral works [electronic resource]
Chinese orchestral works [electronic resource]
Creatore [Shanghai ai yue yue tuan]
Estensione 1 online resource (1 sound file).
Accesso persona Cao, Peng
He, Lüting
Ding, Shande
Huang, Zi, 1904-1938
Genere/Forma Downloadable audio file
Formato Musica
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione zxx
Nota di contenuto Evening party ; Senjidma ; Rebirth in the mountains ; Flute at night in a desolate village ; Great world ; Overture / He Luting -- Variations on a Chinese folk theme ; Variations on a Xinjiang folk tune ; First Xinjiang dance ; Second Xinjiang dance / Ding Shande -- In memoriam ; Metropolitan scene fantasia / Huang Zi.
Record Nr. UMICH-012778998
[Shanghai ai yue yue tuan]  
Musica
Lo trovi qui: University of Michigan Ann Arbor
Da jiang dong qu [electronic resource] = River of no return
Da jiang dong qu [electronic resource] = River of no return
Creatore [Shanghai ai yue yue tuan]
Estensione 1 online resource (1 sound file).
Disciplina 782.42162951
Accesso persona Cao, Ding
曹丁.
Genere/Forma Downloadable audio file
Formato Musica
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione chi
Nota di contenuto Man jiang hong = All red the river -- Chang cheng yao = The Great Wall -- Zai yin se de yue guang xia = Under the silver moonlight -- Hua fei hua = Flowers are not flowers -- Hong hu shui lang da lang = The spraying Hung Hu -- Nan ni wan = Nanni Bay -- Qi zheng piao piao = The banners are fluttering -- You ji dui ge = Song of guerrillas -- Da lu ge = Song of the broad road -- Shi wu de yue liang = The full moon -- Bei feng chui = The north wind is blowing -- Bi ye ge = Graduation song -- Ge chang zu guo = In praise of our motherland -- Da jiang dong qu = River of no return.
滿江紅 = All red the river -- 長城謠 = The Great Wall -- 在銀色的月光下 = Under the silver moonlight -- 花非花 = Flowers are not flowers -- 洪湖水浪打浪 = The spraying Hung Hu -- 南泥灣 = Nanni Bay -- 旗正飄飄 = The banners are fluttering -- 游撃隊歌 = Song of guerrillas -- 大路歌 = Song of the broad road -- 十五的月亮 = The full moon -- 北風吹 = The north wind is blowing -- 畢業歌 = Graduation song -- 歌唱祖國 = In praiseof our motherland -- 大江東去 = River of no return.
Record Nr. NYU-005412002
[Shanghai ai yue yue tuan]  
Musica
Lo trovi qui: New York University
Spring festival [electronic resource]
Spring festival [electronic resource]
Creatore [Shanghai ai yue yue tuan]
Disciplina 784.2
Accesso persona Wu, Guowen
Formato Musica
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione zxx
Nota di contenuto Happiness fills the air (2:22) -- Beautiful flowers, full moon (2:32) -- Spring winds caress the green (2:23) -- Embroidered purse (3:58) -- Flower drum song (2:58) -- Prosperity (2:33) -- Warm spring breeze (4:22) -- Bountiful harvest (5:27) -- Fragrant tea (3:06) -- Colourful clouds chasing after the moon (5:21) -- Heavenly peaches for longevity (2:56) -- Your lucky star shines (3:24) -- Exotic blossoms (3:39) -- Flowers everywhere (2:56) -- Welcome spring and fortune (2:43) -- Spring blossoms everywhere (3:27).
Record Nr. UCHICAGO-9291739
[Shanghai ai yue yue tuan]  
Musica
Lo trovi qui: University of Chicago