top

  Info

  • Utilizzare la checkbox di selezione a fianco di ciascun documento per attivare le funzionalità di stampa, invio email, download nei formati disponibili del (i) record.

  Info

  • Utilizzare questo link per rimuovere la selezione effettuata.
Zhongguo ge min zu min ge xuan ji / "Zhongguo min jian ge qu ji cheng" zong bian ji bu bian = The Anthology of Chinese nationalities' folk songs / edited by General Editorial Bureau of "Chinese folk song collection"
Zhongguo ge min zu min ge xuan ji / "Zhongguo min jian ge qu ji cheng" zong bian ji bu bian = The Anthology of Chinese nationalities' folk songs / edited by General Editorial Bureau of "Chinese folk song collection"
Edizione [Beijing di 1 ban]
Estensione 20 p., 429 p. of music ; 27 cm.
Disciplina 782.42162951
Accesso ente "Zhongguo min jian ge qu ji cheng" zong bian ji bu.
ISBN 7103008493
9787103008492
Formato Partiture musicali
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione chi
Record Nr. STANFORD-a9446593
Partiture musicali
Lo trovi qui: Stanford University
Da jiang dong qu [electronic resource] = River of no return
Da jiang dong qu [electronic resource] = River of no return
Creatore [Shanghai ai yue yue tuan]
Estensione 1 online resource (1 sound file).
Disciplina 782.42162951
Accesso persona Cao, Ding
曹丁.
Genere/Forma Downloadable audio file
Formato Musica
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione chi
Nota di contenuto Man jiang hong = All red the river -- Chang cheng yao = The Great Wall -- Zai yin se de yue guang xia = Under the silver moonlight -- Hua fei hua = Flowers are not flowers -- Hong hu shui lang da lang = The spraying Hung Hu -- Nan ni wan = Nanni Bay -- Qi zheng piao piao = The banners are fluttering -- You ji dui ge = Song of guerrillas -- Da lu ge = Song of the broad road -- Shi wu de yue liang = The full moon -- Bei feng chui = The north wind is blowing -- Bi ye ge = Graduation song -- Ge chang zu guo = In praise of our motherland -- Da jiang dong qu = River of no return.
滿江紅 = All red the river -- 長城謠 = The Great Wall -- 在銀色的月光下 = Under the silver moonlight -- 花非花 = Flowers are not flowers -- 洪湖水浪打浪 = The spraying Hung Hu -- 南泥灣 = Nanni Bay -- 旗正飄飄 = The banners are fluttering -- 游撃隊歌 = Song of guerrillas -- 大路歌 = Song of the broad road -- 十五的月亮 = The full moon -- 北風吹 = The north wind is blowing -- 畢業歌 = Graduation song -- 歌唱祖國 = In praiseof our motherland -- 大江東去 = River of no return.
Record Nr. NYU-005412002
[Shanghai ai yue yue tuan]  
Musica
Lo trovi qui: New York University
Da jiang dong qu [electronic resource] = River of no return
Da jiang dong qu [electronic resource] = River of no return
Creatore [Shanghai ai yue yue tuan]
Estensione 1 online resource (1 sound file).
Disciplina 782.42162951
Accesso persona Cao, Ding
Formato Musica
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione chi
Nota di contenuto Man jiang hong = All red the river -- Chang cheng yao = The Great Wall -- Zai yin se de yue guang xia = Under the silver moonlight -- Hua fei hua = Flowers are not flowers -- Hong hu shui lang da lang = The spraying Hung Hu -- Nan ni wan = Nanni Bay -- Qi zheng piao piao = The banners are fluttering -- You ji dui ge = Song of guerrillas -- Da lu ge = Song of the broad road -- Shi wu de yue liang = The full moon -- Bei feng chui = The north wind is blowing -- Bi ye ge = Graduation song -- Ge chang zu guo = In praise of our motherland -- Da jiang dong qu = River of no return.
Record Nr. UPENN-9961591183503681
[Shanghai ai yue yue tuan]  
Musica
Lo trovi qui: University of Pennsylvania
Wu yu xu shi shan ge yan chang chuan tong yan jiu = Wuyu xushishange yanchangchuantong yanjiu / Zheng Tuyou zhu.
Wu yu xu shi shan ge yan chang chuan tong yan jiu = Wuyu xushishange yanchangchuantong yanjiu / Zheng Tuyou zhu.
Creatore [Zheng, Tuyou]
Edizione [Di 1 ban.]
Estensione 5, 5, 358 p. : ill. ; 21 cm.
Disciplina 782.42162951
ISBN 7532613399 :
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione chi
Record Nr. YALE-7139520
[Zheng, Tuyou]  
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Yale University
Fine rain [videorecording] : politics and folk songs in China = Mao mao yu / a film by Meera Jaffrey ; written, produced, and directed by Meera Jaffrey
Fine rain [videorecording] : politics and folk songs in China = Mao mao yu / a film by Meera Jaffrey ; written, produced, and directed by Meera Jaffrey
Estensione 1 videodisc (58 min.) : sd., col. with b&w sequences ; 4 3/4 in.
Disciplina 782.42162951
Accesso persona Jaffrey, Meera
Accesso ente Films for the Humanities & Sciences (Firm)
Genere/Forma Documentary films
Formato Video DVD
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione chi
eng
Record Nr. UMICH-010356970
Video DVD
Lo trovi qui: University of Michigan Ann Arbor
Cloud river mountain / Gong Linna & Bang On A Can All-stars
Cloud river mountain / Gong Linna & Bang On A Can All-stars
Estensione 1 audio disc (32:38) : CD audio, stereo ; 4 3/4 in.
Disciplina 782.42162951
Accesso persona Gong, Linna, 1975-singer
Qu, Yuan, approximately 343 B.C.-approximately 277 B.C., author.
Zollitsch, Robert, 1966-
Wolfe, Julia
Gordon, Michael, 1956-
Lang, David (David A.).
Accesso ente Bang on a Can All-Stars, performer
Soggetto-Autore Qu, Yuan, approximately 343 B.C.-approximately 277 B.C. -- Musical settings
Qu, Yuan, approximately 343 B.C.-approximately 277 B.C.
Soggetto cronologico 2001-2010
Genere/Forma Musical settings
Folk music
Folk songs
Formato CD musicali
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione chi
eng
Nota di contenuto Yun zhong jun / music: Lao Luo ; lyrics: Qu Yuan (translation by David Hawkes) (4:51) -- Into the clouds / music: Julia Wolfe ; lyrics: adapted by Julia Wolfe after Qu Yuan's Yun zhong jun (6:12) -- River / music: Michael Gordon ; lyrics: adapted by Michael Gordon after Qu Yuan's He bo (4:45) -- He bo / music: Lao Luo ; lyrics: Qu Yuan (translation by David Hawkes) (5:24) -- Girl with mountain / music: David Lang ; lyrics: adapted by David Lang after Qu Yuan's Shan gui (3:08) -- Shan gui / music: Lao Luo ; lyrics: Qu Yuan (translation by Christopher Evans) (4:55) -- Tan te / music & vocal colors: Lao Luo (3:23).
Record Nr. NYU-005740607
CD musicali
Lo trovi qui: New York University
Da jiang dong qu [electronic resource] = River of no return
Da jiang dong qu [electronic resource] = River of no return
Creatore [Shanghai ai yue yue tuan]
Estensione 1 online resource (1 sound file).
Disciplina 782.42162951
Accesso persona Cao, Ding
Genere/Forma Downloadable audio file
Formato Musica
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione chi
Nota di contenuto Man jiang hong = All red the river -- Chang cheng yao = The Great Wall -- Zai yin se de yue guang xia = Under the silver moonlight -- Hua fei hua = Flowers are not flowers -- Hong hu shui lang da lang = The spraying Hung Hu -- Nan ni wan = Nanni Bay -- Qi zheng piao piao = The banners are fluttering -- You ji dui ge = Song of guerrillas -- Da lu ge = Song of the broad road -- Shi wu de yue liang = The full moon -- Bei feng chui = The north wind is blowing -- Bi ye ge = Graduation song -- Ge chang zu guo = In praise of our motherland -- Da jiang dong qu = River of no return.
Record Nr. UPENN-9977851998303681
[Shanghai ai yue yue tuan]  
Musica
Lo trovi qui: University of Pennsylvania
Fine rain [videorecording] : politics and folk songs in China = Mao mao yu / written, produced and directed by Meera Jaffrey
Fine rain [videorecording] : politics and folk songs in China = Mao mao yu / written, produced and directed by Meera Jaffrey
Estensione 1 videodisc (ca. 58 min.) : sd., col. ; 4 3/4 in.
Disciplina 782.42162951
Accesso persona Jaffrey, Meera
Accesso ente Films for the Humanities (Firm)
Formato Videoregistrazioni
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione chi
eng
Record Nr. UPENN-9946177373503681
Videoregistrazioni
Lo trovi qui: University of Pennsylvania
Zhongguo jing dian min ge jian shang zhi nan / Qiao Jianzhong bian zhu.
Zhongguo jing dian min ge jian shang zhi nan / Qiao Jianzhong bian zhu.
Creatore [Qiao, Jianzhong]
Edizione [Di 1 ban.]
Estensione 2 v. : ill., ports., music ; 21 cm. + 2 sound discs (digital)
Disciplina 782.42162951
ISBN 7805539820 (set) :
9787805539829 (set)
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione chi
Record Nr. YALE-9600729
[Qiao, Jianzhong]  
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Yale University
Kejia zhu ban ge yan jiu / Hu Xizhang zhu ; Ling nan wen ku bian ji wei yuan hui, Guangdong Zhonghua min zu wen hua cu jin hui he bian
Kejia zhu ban ge yan jiu / Hu Xizhang zhu ; Ling nan wen ku bian ji wei yuan hui, Guangdong Zhonghua min zu wen hua cu jin hui he bian
Creatore [Hu, Xizhang]
Edizione [Di 1 ban.]
Estensione 2, 9, 3, 563 p. : ill., music ; 23 cm.
Disciplina 782.42162951
Accesso ente Ling nan wen ku bian ji wei yuan hui.
Guangdong Zhonghua min zu wen hua cu jin hui.
ISBN 9787218067995
7218067999
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione chi
Record Nr. UPENN-9962836023503681
[Hu, Xizhang]  
Materiale a stampa
Lo trovi qui: University of Pennsylvania