top

  Info

  • Utilizzare la checkbox di selezione a fianco di ciascun documento per attivare le funzionalità di stampa, invio email, download nei formati disponibili del (i) record.

  Info

  • Utilizzare questo link per rimuovere la selezione effettuata.
Wu yu xu shi shan ge yan chang chuan tong yan jiu = Wuyuxushishangeyanchangchuantongyanjiu / Zheng Tuyou zhu.
Wu yu xu shi shan ge yan chang chuan tong yan jiu = Wuyuxushishangeyanchangchuantongyanjiu / Zheng Tuyou zhu.
Creatore [Zheng, Tuyou]
Edizione [Di 1 ban.]
Estensione 5, 5, 358 p. : ill. ; 21 cm.
Disciplina 782.42162951
ISBN 7532613399 :
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione chi
Record Nr. UCHICAGO-5932625
[Zheng, Tuyou]  
Materiale a stampa
Lo trovi qui: University of Chicago
Da jiang dong qu [electronic resource] = River of no return
Da jiang dong qu [electronic resource] = River of no return
Creatore [Shanghai ai yue yue tuan]
Estensione 1 online resource (1 sound file).
Disciplina 782.42162951
Accesso persona Cao, Ding
Genere/Forma Downloadable audio file
Formato Musica
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione chi
Nota di contenuto Man jiang hong = All red the river -- Chang cheng yao = The Great Wall -- Zai yin se de yue guang xia = Under the silver moonlight -- Hua fei hua = Flowers are not flowers -- Hong hu shui lang da lang = The spraying Hung Hu -- Nan ni wan = Nanni Bay -- Qi zheng piao piao = The banners are fluttering -- You ji dui ge = Song of guerrillas -- Da lu ge = Song of the broad road -- Shi wu de yue liang = The full moon -- Bei feng chui = The north wind is blowing -- Bi ye ge = Graduation song -- Ge chang zu guo = In praise of our motherland -- Da jiang dong qu = River of no return.
Record Nr. UCHICAGO-9300384
[Shanghai ai yue yue tuan]  
Musica
Lo trovi qui: University of Chicago
Zhongguo ge min zu min ge xuan ji / "Zhongguo min jian ge qu ji cheng" zong bian ji bu bian = The Anthology of Chinese nationalities' folk songs / edited by General Editorial Bureau of "Chinese folk song collection"
Zhongguo ge min zu min ge xuan ji / "Zhongguo min jian ge qu ji cheng" zong bian ji bu bian = The Anthology of Chinese nationalities' folk songs / edited by General Editorial Bureau of "Chinese folk song collection"
Edizione [Beijing di 1 ban]
Estensione 20 p., 429 p. of music ; 27 cm.
Disciplina 782.42162951
Accesso ente "Zhongguo min jian ge qu ji cheng" zong bian ji bu.
ISBN 7103008493
9787103008492
Formato Partiture musicali
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione chi
Record Nr. STANFORD-a9446593
Partiture musicali
Lo trovi qui: Stanford University
Da jiang dong qu [electronic resource] = River of no return
Da jiang dong qu [electronic resource] = River of no return
Creatore [Shanghai ai yue yue tuan]
Estensione 1 online resource (1 sound file).
Disciplina 782.42162951
Accesso persona Cao, Ding
曹丁.
Genere/Forma Downloadable audio file
Formato Musica
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione chi
Nota di contenuto Man jiang hong = All red the river -- Chang cheng yao = The Great Wall -- Zai yin se de yue guang xia = Under the silver moonlight -- Hua fei hua = Flowers are not flowers -- Hong hu shui lang da lang = The spraying Hung Hu -- Nan ni wan = Nanni Bay -- Qi zheng piao piao = The banners are fluttering -- You ji dui ge = Song of guerrillas -- Da lu ge = Song of the broad road -- Shi wu de yue liang = The full moon -- Bei feng chui = The north wind is blowing -- Bi ye ge = Graduation song -- Ge chang zu guo = In praise of our motherland -- Da jiang dong qu = River of no return.
滿江紅 = All red the river -- 長城謠 = The Great Wall -- 在銀色的月光下 = Under the silver moonlight -- 花非花 = Flowers are not flowers -- 洪湖水浪打浪 = The spraying Hung Hu -- 南泥灣 = Nanni Bay -- 旗正飄飄 = The banners are fluttering -- 游撃隊歌 = Song of guerrillas -- 大路歌 = Song of the broad road -- 十五的月亮 = The full moon -- 北風吹 = The north wind is blowing -- 畢業歌 = Graduation song -- 歌唱祖國 = In praiseof our motherland -- 大江東去 = River of no return.
Record Nr. NYU-005412002
[Shanghai ai yue yue tuan]  
Musica
Lo trovi qui: New York University
Da jiang dong qu [electronic resource] = River of no return
Da jiang dong qu [electronic resource] = River of no return
Creatore [Shanghai ai yue yue tuan]
Estensione 1 online resource (1 sound file).
Disciplina 782.42162951
Accesso persona Cao, Ding
Formato Musica
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione chi
Nota di contenuto Man jiang hong = All red the river -- Chang cheng yao = The Great Wall -- Zai yin se de yue guang xia = Under the silver moonlight -- Hua fei hua = Flowers are not flowers -- Hong hu shui lang da lang = The spraying Hung Hu -- Nan ni wan = Nanni Bay -- Qi zheng piao piao = The banners are fluttering -- You ji dui ge = Song of guerrillas -- Da lu ge = Song of the broad road -- Shi wu de yue liang = The full moon -- Bei feng chui = The north wind is blowing -- Bi ye ge = Graduation song -- Ge chang zu guo = In praise of our motherland -- Da jiang dong qu = River of no return.
Record Nr. UPENN-9961591183503681
[Shanghai ai yue yue tuan]  
Musica
Lo trovi qui: University of Pennsylvania
Guangxi qing ge / Ke zhi bian
Guangxi qing ge / Ke zhi bian
Edizione [Di 1 ban.]
Estensione volumes ; 19 cm.
Disciplina 782.42162951
Accesso persona Ke, Chi.
Li, Zhaolong
Jiang, Taifu
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione chi
Record Nr. UMICH-001712258
Materiale a stampa
Lo trovi qui: University of Michigan Ann Arbor
Zhongguo chuan tong ming qu xin shang / Zhu Zhou bian zhu.
Zhongguo chuan tong ming qu xin shang / Zhu Zhou bian zhu.
Edizione [Di 1 ban.]
Estensione 2, 8, 109 pages : music ; 21 cm
Disciplina 782.42162951
Accesso persona Zhu, Zhou
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione chi
Record Nr. UMICH-002327947
Materiale a stampa
Lo trovi qui: University of Michigan Ann Arbor
Kejia shan ge di dang dai chuan bo yu ying xiang / Gao Xiaokang zhu bian ; Liu Xiaochun, Wang Weina, Jie Yingli zhu.
Kejia shan ge di dang dai chuan bo yu ying xiang / Gao Xiaokang zhu bian ; Liu Xiaochun, Wang Weina, Jie Yingli zhu.
Creatore [Liu, Xiaochun]
Edizione [Di 1 ban.]
Estensione 252 pages : illustrations ; 23 cm
Disciplina 782.42162951
Accesso persona Wang, Weina
Jie, Yingli
Gao, Xiaokang
Genere/Forma Criticism, interpretation, etc
ISBN 9787301168639
7301168632
Classificazione J642.2
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione chi
Record Nr. STANFORD-a9097234
[Liu, Xiaochun]  
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Stanford University
Malaiya Yue ou da quan = Ma Lai Ya Yue ou da quan / (Xinjiapo) Li Qingnian bian
Malaiya Yue ou da quan = Ma Lai Ya Yue ou da quan / (Xinjiapo) Li Qingnian bian
Edizione [Chu ban.]
Estensione xxvi, 422 pages ; 21 cm
Disciplina 782.42162951
Accesso persona Li, Qingnian, editor
ISBN 9789810711795
9810711794
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione chi
Record Nr. YALE-11771193
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Yale University
Wu yu xu shi shan ge yan chang chuan tong yan jiu = Wuyu xushishange yanchangchuantong yanjiu / Zheng Tuyou zhu.
Wu yu xu shi shan ge yan chang chuan tong yan jiu = Wuyu xushishange yanchangchuantong yanjiu / Zheng Tuyou zhu.
Creatore [Zheng, Tuyou]
Edizione [Di 1 ban.]
Estensione 5, 5, 358 p. : ill. ; 21 cm.
Disciplina 782.42162951
ISBN 7532613399 :
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione chi
Record Nr. YALE-7139520
[Zheng, Tuyou]  
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Yale University