top

Pubblicazioni (Istanze)

http://share-vde.org/sharevde/rdfBibframe/Instance/NYU004163556

http://share-vde.org/sharevde/rdfBibframe/Instance/NYU004163556

bf:dimensions 25 cm (NYU004163556)
bf:provisionActivityStatement Toruń : Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu, 2014. (NYU004163556)
bf:responsibilityStatement Bożena Olszewska. (NYU004163556)

rdf:type bf:Instance (NYU004163556)
bf:title http://share-vde.org/sharevde/rdfBibframe/Title_245/35010a3b-7a2f-3872-899f-87a092108cc4 (NYU004163556)
bf:hasItem http://share-vde.org/sharevde/rdfBibframe/Item_852/eaf094e7-5ac7-39f6-909f-1bcf1ac83aee (NYU004163556)
bf:hasItem http://share-vde.org/sharevde/rdfBibframe/Item_050/9801aa1c-d2cf-3c13-adb3-6a3041a99d83 (NYU004163556)
bf:instanceOf http://share-vde.org/sharevde/rdfBibframe/Work/16691581-1 (NYU004163556)
bf:issuance http://id.loc.gov/vocabulary/issuance/mono (NYU004163556)
bf:provisionActivity http://share-vde.org/sharevde/rdfBibframe/ProvisionActivity_008/43f80cea-81f2-35db-ace0-02ed53deaaa1 (NYU004163556)
bf:provisionActivity http://share-vde.org/sharevde/rdfBibframe/ProvisionActivity_264/80f29efb-b88b-3c51-a3fe-57b218688f7b (NYU004163556)
bf:media http://rdaregistry.info/termList/RDAMediaType/1007 (NYU004163556)
bf:carrier http://rdaregistry.info/termList/RDACarrierType/1049 (NYU004163556)
bf:identifiedBy http://share-vde.org/sharevde/rdfBibframe/Isbn_020/172ba9d3-b4b0-36b7-8ccd-0d14045ba78e (NYU004163556)
bf:identifiedBy http://share-vde.org/sharevde/rdfBibframe/Isbn_020/6312c470-52d5-373c-8050-74d439597228 (NYU004163556)
bf:identifiedBy http://share-vde.org/sharevde/rdfBibframe/Local_035/d95b8157-2877-316f-9e4f-3e65238abf77 (NYU004163556)
bf:extent http://share-vde.org/sharevde/rdfBibframe/Extent_300/96b1da13-b17c-3ee4-8344-7f85f68d3ada (NYU004163556)
bf:note http://share-vde.org/sharevde/rdfBibframe/Note_300/0bf2c9f9-f285-33da-b123-96171f8ca92e (NYU004163556)
bf:note http://share-vde.org/sharevde/rdfBibframe/Note_504/132a1682-40de-3684-a981-1814d406a0d6 (NYU004163556)
bf:note http://share-vde.org/sharevde/rdfBibframe/Note_500/e84cdef7-d72a-3619-ba25-e17e4f76b40a (NYU004163556)
http://rdaregistry.info/Elements/m/P30004 http://worldcat.org/oclc/917498946 (NYU004163556)